Порядок встановлення факту належності правовстановлюючого документа особі

 

З 1 вересня 2016 року у місті Очаків відкрився відділ «Очаківське бюро правової допомоги» Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке надає жителям Очаківщини безоплатну первинну та безоплатну вторинну правову допомогу. За 11 місяців нашої роботи до Бюро зверталось дуже багато осіб з питаннями, що стосуються порядку встановлення факту належності правовстановлюючого документа. Адже досить частими є випадки, коли при оформленні будь-яких документів виявляється помилка у правовстановлюючому документі.         

Правовстановлюючий документ – документ, який підтверджує права суб’єкта права власності на майно та складений у порядку, передбаченому законодавством (державний акт на право власності на земельну ділянку, договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності тощо). Суд може встановлювати також факти належності особі документів, які не відносяться до таких, що посвідчують особу, наприклад: довідка про поранення чи перебування у госпіталі у зв’язку з пораненням, трудова книжка, заповіт, страхове свідоцтво, ощадна книжка тощо.

Якщо виникла подібна ситуація, то, слід зазначити, що існує два способи виправлення такої помили у правовстановлюючому документі: по-перше, досудовий спосіб – шляхом звернення до органу, який видав правовстановлюючий документ; по-друге, судовий порядок – шляхом встановлення належності правовстановлюючого документа особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.

Найпростішим варіантом виправлення помилки у правовстановлюючому документі є звернення до органу, який видав такий документ з відповідною заявою. У заяві необхідно обов’язково вказати суть виявлених помилок, та додати документи, які підтверджують зазначені помилки.

Органи, що видали правовстановлюючий документ, можуть виправити помилку в такому документі лише у тому разі, якщо в документах, на підставі яких видавався правовстановлюючий документ даної помилки не було, і помилка була допущена саме з вини органу, який видав правовстановлюючий документ (технічна помилка). Наприклад, у державному акті на право власності на земельну ділянку неправильно зазначене прізвище власника, замість «Лис» прізвище зазначено з помилкою як «Ліс».

Однак, якщо в документах на підставі яких відповідним державним органам було видано правовстановлюючий документ також наявна помилка, встановити належність правовстановлюючих документів може тільки суд.

Якщо у виправленні помилки відмовлено, або орган, який видав документ ліквідовано, а орган в якому знаходиться архівна реєстраційна справа не наділений повноваженнями виправляти такі помилки встановлення факту належності правовстановлюючого документу можливо лише єдиним способом усунення перешкод у реалізації прав власника, а саме у судовому порядку.

Отже, якщо виправити помилку досудовим способом неможливо, необхідно звернутися до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа, що розглядається в порядку окремого провадження за правилами, встановленими для розгляду судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Суд розглядає справу про встановлення фактів, якщо: 1) згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян, чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; 2) заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; 3) якщо встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документу подається до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем проживання особи. Заяву можуть подати: особа – власник документа, який необхідно довести належність їй цього документа; спадкоємці померлої особи – власника документа для оформлення спадкових справ; утриманці померлої особи для одержання пенсії; прокурор у порядку статей 45, 46 ЦПК України; інші особи, які заінтересовані у встановлені факту.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника заінтересованих осіб. Заінтересованими особами можуть бути органи, що видавали правовстановлюючі документи, тобто – військові комісаріати, правоохоронні органи, управління соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду України, територіальна громада, навчальні заклади тощо.

Заява про встановлення факту належності особі правовстановлюючого документа повинна відповідати я загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, які встановленні в статті 119 Цивільного процесуального кодексу України, так і вимогам щодо її змісту, передбачених у статті 258 Цивільного процесуального кодексу України. Зокрема, в заяві повинно бути вказано: який факт заявник просить встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт.

До заяви обов’язково необхідно додати документ, що підтверджує сплату судового збору. Розмір судового збору для фізичних осіб становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається до суду. Отже, за подання в 2017 році фізичною особою заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документу необхідно сплатити судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Не підлягають судовому розгляду в окремому провадженні заяви про встановлення факту належності особі таких документів: вирок або рішенні суду, паспорт, військовий квиток, квиток про членство в об’єднанні громадян, посвідчення до ордера чи медалі. Зазначені питання вирішуються органом, який видає документ.

Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану, або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є підставою для одержання зазначених документів.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Очаків, вул. Торгова, 44 (колишня Луначарського), за телефоном: (05154) 2-52-37, або електронною адресою:

e-mail:Ochakiv@legalaid.mk.ua

  З повагою, начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» В.І.Кутюхіна