Рекомендації щодо забезпечення безпечної експлуатації внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків.

iДля попередження аварій та випадків травмування під час використання газу у житлових і громадських будинках управління Держпраці у Миколаївській області надає рекомендації щодо забезпечення безпечної експлуатації внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків.

Рекомендації базуються на вимогах Правил безпеки систем газопостачання та передбачають низку настанов із забезпечення безпечного користування газопроводами, газовими приладами, дотримання належного технічного стану димових та вентиляційних каналів.

Фахівці управління звертають увагу на те, що саме власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України. Власник відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

Саме тому посадовим особам та працівникам балансоутримувача житлового фонду незалежно від форм власності та організаційно-правової форми необхідно проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

Експлуатація систем газопостачання у житлових і громадських будинках в рамках основних вимог Правил безпеки систем газопостачання забезпечить життя та здоров’я громадян України.

Основними вимогами безпечної експлуатації систем газопостачання у житлових і громадських будинках  є:

— вимоги безпечної експлуатації внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків, які  визначено у розділі 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання;

— вимоги безпечної експлуатації димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків, які визначено у розділі 6 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання.

Зазначимо, вимоги передбачають проведення комплексу робіт на об’єкті, що належить до відповідальності власника. Межі ділянок відповідальності власника (балансової належності об’єкта) визначено у акті з розмежування балансової належності ділянок обслуговування.

Разом з тим, власник (балансоутримувач) систем газопостачання повинен мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

У випадку необхідності виконання робіт підвищеної небезпеки та відсутності дозволу на їх виконання у власника, він зобов’язаний укласти угоду зі спеціалізованою організацією, яка має відповідний дозвіл на їх проведення.

 

 Автор: відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної

                                                    небезпеки  управління Держпраці у Миколаївській області